Start Joop's werk Mezzotint Nieuws Wie heeft wat Te koop / To Sell

Wordt een werk van Joop Vegter te koop aangeboden of tentoongesteld in uw galerie,
stuur dan een bericht naar onderstaand emailadres

If there is an offer of a mezzatint of Joop Vegter send us a message
paul@schuetz.nl  

Beperking/Limitation:

Paul Schütz kan zonder hierover met u te hoeven overleggen artikelen verwijderen.

At any time Paul Schütz can remove articles without arguments.

Paul Schütz heeft geen enkele commerciële belangen in aankoop/verkoop van mezzatint van Joop

Paul Schütz has no commercial interrest in buying/selling of mezzatint of Joop